anonyymit pysykää poissa! Kerjääminen kielletty

12.4.15

ordered handwriting analysis

Personalized Report
Balance between intellect and emotions
The first aspect we examine is the important balance of intellect and the emotions. For some individuals the pull of their emotions is so strong that they may be prone to impulsiveness or even outbursts. In the opposite extreme are people who live mostly "in their head" and have trouble connecting with their feelings. However most people fall somewhere in the middle. Your sample indicates a tendency to be emotionally reserved, to live more in your head than your heart. When an event does leave an emotional imprint it would appear you tend to hold on to the effects a bit longer than average-however big emotional displays would be out of character for you. Overall it seems likely you tend to be on a steady emotional keel.

Thinking style Your thinking style is important since it explains a lot of how you relate to the world and also suggests which talents you may want to develop. It can also explain why some topics may have been challenging or easy for you to master. Your sample indicates you have well developed powers of observation and analysis-not much gets past you! This would make it likely you are able to learn new subjects more quickly than most people when they interest you. Another interesting aspect of the thinking style is the role of imagination. In your sample I get the impression that you are oriented towards the more practical side of life rather than being a day dreamer type. Lastly, there are strong indications you have a strong potential for intuitive thinking, the ability to receive hunches where "you know without knowing how you know." I am always curious when I see this trait as to whether the writer has learned to trust his or her intuition or not. There is a strong cultural bias against things that cannot be fully explained rationally, however intuition can at times be invaluable. Goal setting tendencies

Humans need challenges and goals in order to feel fully alive. In this section we will look at your relative level of drive and ambition. From your writing I see indications you tend to set goals that are practical and from time to time you underestimate yourself rather going after more challenging objectives. very positive trait noted is that of an overall strong sense of optimism, the belief that in the end things will turn out alright.

Social tendencies Humans are social creatures and our relationships with others can be a major source of joy or stress! Knowing your relationship style can be very helpful. There are indications in your writing that you need a fair amount of time alone to recharge your batteries. This would especially be true when during stressful times when being around a large group of people would tend to drain rather than invigorate you. As mentioned previously, you probably are not the sort of person prone to big emotional displays, so those you are close with would probably consider you to be bit reserved and not overly talkative. To those people you are connected with, it appears that you place a high value on being loyal.

Summary
Your sample indicates you are an optimistic, loyal, observant and intuitive individual who tends to be emotionally reserved. 

(google translate:
Henkilökohtainen raportti
Tasapaino äly ja tunteet
Ensimmäinen näkökohta tarkastelemme on tärkeä tasapaino älyn ja tunteiden. Joillekin yksilöille vetää tunteitaan on niin vahva, että he saattavat olla alttiimpia impulsiivisuus tai jopa purkauksia. Päinvastaisessa äärimmäinen ovat ihmisiä, jotka elävät enimmäkseen "heidän päänsä" ja on ongelmia yhteyden kanssa tunteitaan. Kuitenkin useimmat ihmiset kuuluvat jossain keskellä. Sinun näyte osoittaa taipumus emotionaalisesti pidätetään, elää enemmän oman pään kuin sydämesi. Kun tapahtuma tekee jättää emotionaalinen jälki näyttäisi sinulla on tapana pitää kiinni vaikutuksiin hieman keskimääräistä pidempi-kuitenkin iso emotionaalinen näytöt olisivat tapojen sinulle. Kaiken näyttää todennäköiseltä sinulla on taipumus olla tasainen emotionaalinen köli.

Thinking tyyli ajattelu tyyli on tärkeää, koska se kertoo paljon siitä, miten suhtaudut maailmaan ja myös ehdottaa jonka kykyjä haluat ehkä kehittyä. Se voi myös selittää, miksi jotkut aiheet ehkä ollut haastavaa tai helppo hallita. Sinun näyte osoittaa, että sinulle on hyvin kehittyneet valtuuksien havainnointi ja analysointi-ei paljon saa ohi! Tämä tekisi todennäköisesti voit oppia uusia aiheita nopeammin kuin useimmat ihmiset, kun he kiinnostaa sinua. Toinen mielenkiintoinen seikka ajattelu tyyli on rooli mielikuvitusta. Kokeilutiliin saan vaikutelman, että olet suunnattu enemmän käytännön puolella elämää sen sijaan, että päivä uneksija tyyppi. Lopuksi on vahvoja viitteitä sinulla on vahva potentiaali intuitiivinen ajattelu, kyky vastaanottaa turhuuksiin jossa "Tiedätkö tietämättä miten tiedät." Olen aina utelias kun näen tämä piirre, onko kirjoittaja on oppinut luottamaan hänen intuitioon vai ei. On vahva kulttuurinen ennakkoluuloja vastaan ​​asioita, joita ei voida täysin selittää järkevästi, mutta intuitio voi ajoittain olla korvaamaton. Tavoitteiden asettaminen suuntauksia

Ihminen tarvitsee haasteita ja tavoitteita, jotta tuntea täysin elossa. Tässä osassa tarkastelemme teidän suhteellinen taso ajaa ja kunnianhimoa. Kirjoittamista näen merkkejä sinulla on tapana asettaa tavoitteita, jotka ovat käytännöllisiä ja ajoittain aliarvioit itseäsi mieluummin menossa, kun enemmän haastavia tavoitteita. erittäin positiivinen piirre huomattava, että yleistä vahva optimismi, usko siihen, että lopulta asiat kääntyvät pois kunnossa.

Sosiaalinen taipumuksia Ihmiset ovat sosiaalisia olentoja ja meidän ihmissuhteita voi olla merkittävä lähde iloa tai stressiä! Tietäen teidän suhde tyyli voi olla erittäin hyödyllistä. On viitteitä kirjoittamista, että tarvitset melkoisesti aikaa yksin ladata akkuja. Tämä olisi erityisen totta silloin, kun aikana stressaavaa aikoina, kun on noin suuri joukko ihmisiä on taipumus valua sijaan oleskelun sinua. Kuten edellä mainittiin, et luultavasti ole sellainen henkilö altis iso emotionaalinen näytöt, joten ne olet lähellä kanssa todennäköisesti pitävät sinua olla hieman varattu ja ei liian puhelias. Heille olet yhteydessä kanssa, näyttää siltä, ​​että asetat suuren arvon ollessa uskollinen.

Yhteenveto Sinun näyte osoittaa, että olet optimistinen, uskollinen, tarkkaavainen ja intuitiivinen henkilö, joka on taipumus emotionaalisesti pidätetään.)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti